The list of regional instructors, vice-instructors and registering commissars in Solotvin

Community: 
Date: 
1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л. 9
Original text: 

 

Rejon: III. Sołotwina

Inspektor: Sokoławski Józef

Zastępca: Dubicki Józef

 

Lp.

Miejscowość [place]

Budynki [buildings]

Ludność zest, statyst. [Population]

Komisarz spisowy [Registering commissar]

1

Sołotwina

442

2136

? Stanisław

??

2

Dzwiniacz

193

1066

3

Rosólna

464

 

2413

Stawniczy Korneli

4

Lukwa

5

Mokre

6

?

7

Zarzecze

207

1050

Feichman Leon

8

Starunia

416

2209

? Jan

9

Krasna

10

?

11

?

12

Ostra

13

?

14

Markowa

283

1555

Barnaś Julian

15

Babcze

332

1676

Fedanko Aleksander

16

Rakowiec

197

1091

? Jan

17

Monasterczany

277

1472

Pańczuk Jan

18

Żuraki

354

1792

Hrapkowicz Wład

19

Zabrzezie?

 

Obszar dworski Sołotwina, Starunia [manor area Solotvin, Staruna]

27

171

 

 

 

 

 

 

 

English translation: 

see original

CAHJP Card: 
Okólnik, protokoły, korespondencja i inne mater...