Hatechija association in Bohorodczany: negative opinion

Document Type: 
Letter
Date: 
April 25, 1922
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

L. 5274Stowarzyszenie „Hatechija" Zatwierdzenie statutuBohorodczany dnia 25 kwietnia 1922Eksp ?? exlib. cz.zał.1Wydział Prezydjalny Województwa! Wykonując reskrypt Województwa z dnia 21 stycznia 1922 L. 475/IIb ex 1922??? Z powołaniem się na załączone sprawozdanie Powiatowej Komendy Policyi Państwowej w Bohorodczanach, że założyciele wymienionego wyżej Stowarzyszenia należą do partji sjonistycznej wrogo usposobionej dla Państwa Polskiego - , istnieje zatem wszelkie prawdopodobieństwo, że będą w tym ruchu oddziaływać na członków stowarzyszenia < przeto założenie wspomnianego stowarzyszenia> w Bohorodczanach byloby nader szkodliwe, gdyż mogłoby się przyczynić do zakłócenia dotychczasowych poprawnych stosunków jakie miedzy żydami a ludnością katolicką istnieją.

English translation: 

L. 5274

"Hatechija" Association

Approval of Statutes

                                            Bohorodczany, 25 April 1922

                                            Eksp ?? exlib part attachm. 1

 

Province Presidential Department!

 

While executing the order of the Voivodeship dated 21 January, 1922, L. 475/IIb ex 1922 ??? adducing the attached report of the State Police District Headquarters in Bohorodczany, stating that the founders of the above mentioned Association belong to the Zionist party hostile towards the Polish State-, there exists , therefore, the probability, that they would influence the members of the association < hence the establishment of the mentioned association> in Bohorodczany would be harmful, since it could contribute to breaking of the presently existing correct relations between Jews and the Catholic population.

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...