מודעה על הצגת המחזה "טרגדית הילדים

CAHJP Code: 
PL - 415
Original name: 

מודעה על הצגת המחזה "טרגדית הילדים

English name: 
An announcement about showing a children play

Date of item:

from: 
September 1928
Community: