Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla udzielenia dzieciom żydowskim nauki Biblii i Talmudu "Jeschiwas ez chajim" w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5533
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa podniesenia ducha religijnego dla izraelitów konserwatywnych "Tyferes hadas" w Tarnopolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
16
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5481
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa zapomogowego "Gomlej Chesed", założonego przez członków bożnicy "Klaus Beit Jakob" w Tarnopolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5470
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia osobnego domu modlitwy i wspierania swych członków "Beis Aharon" /Dom Aarona/ w Samborze, z dołączeniem statutu. Zawierają rekurs kupca Jakoba Goldfarba przeciw zakazom o zawiązanie stowarzyszenia "Beis Aharon" w Samborze.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5399
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Agudas achim" w Perehińsko, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5093
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Linas hazedek" w Porohach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5012
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Chewra kadischa beth hahaim" w Niepołomicach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4899
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Stowarzyszenia "Chawira kadischa szel gomlej chasadim" w Marjamopolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4858
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii w Rzeszowie Stowarzyszenia dla wspierania robotników i pomocników handłowych w nauce religii "Machzikeh limed w Krakowie", z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4467
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Tomchaj anijem wealmunos" członków Starej bożnicy w Krakowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4460
Site collections: