- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z ...

CAHJP Code: 
HM3/1415.11
Original name: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z Grybowa o założeniu w miejście oddziału Lwowskiego związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wsród Żydów "Wuzet".
- Rękopis artykułu Charaka Weemara "Pierwszy obywatel palestyński", dotyczący działalnosci Eliezera Ben Jehudy w Erez Israel i problematu kształcenia języka hebrajskigo.
- Korespondencja członka zarządu "Sochnutu" Dr. Emila Schmoraka z Jerozolimy i Dr. M. Kochańskiego z Warszawy z "Hanoar hazioni" we Lwowie.
- Krótkie sprawozdania oddziałow "Irgun cofim" o liczbie członków, ich plci i stopnia kulturalnego z miast: Kołomyja, Przemyśl, Brzeżany, Bielsk, Gródek Jagielloński, Katowice.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.4
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.13
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności szkół ludowych żydowskich we Lwowie z wykazem grona nauczycielskiego. W sprawie - zaprowadzenie podręcznika,  przedłożonego przez nauczycielke Joanna Planer "Nauka religii na podstawie historji biblijnej", Lwów, 1894.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1894
Size: 
58
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3965
Site collections: 

Korespondencja w sprawie napisania i wydania po...

CAHJP Code: 
HM3/1308.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie napisania i wydania podręcznika profesora Dawida Rosenmanna z Krakowa "Biblja dla szkól średnich i wydziałowych" do nauki religji mojżeszowej w szkołach średnich. Zawierają: recenzji rabina Dr. Lewi Freunda i częśc rękopisu podręcznika.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.6090
Site collections: 

Egzemplarz skonfiskowanego czasopisma /"Extrabl...

CAHJP Code: 
HM2/9257.33
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Egzemplarz skonfiskowanego czasopisma "Extrablat" No.8, 10.IX.1930.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.115
Site collections: 

"Wykazy czasopism sprzedawanych i prenumerowany...

CAHJP Code: 
HM2/9257.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

"Wykazy czasopism sprzedawanych i prenumerowanych" na terenie powiatów: Zborów, Buczacz, Borszczów, Trembowla, Tarnopol, Radziechów, Zbaraż, Złoczów, Brzeżany, Zaleszczyki, Czortków i Brody.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2244
Site collections: 

Egzemplarze skonfiskowanych czasopism Żydowskic...

CAHJP Code: 
HM2/9250.21
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Egzemplarze skonfiskowanych czasopism Żydowskich "Der Moment No.220, 10.IX.1938, "Hajnt"  No.218, 18.IX.1938, w jкzyku Żydowskim i "Nowy głos" No.107, 17.IV.1938

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.257
Site collections: