שיר תפארת להדר אבי המדעים, [...] הרב [...] שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט נ"י, ביום מלאת לו שבעים שנה [...]

Author: 
קרסיק, נחום פרץ
Title: 
שיר תפארת להדר אבי המדעים, [...] הרב [...] שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט נ"י, ביום מלאת לו שבעים שנה [...]
Publishing place: 
ברסלאו
Date: 
1860
Publication Language: