שירה לכהן: [...] לכבוד יום [...] מלאת שבעים שנה [...] מוה'ר שלמה יהודה ליב כהן ראפופורט [...] ביום י"ט בסיון [...]

Author: 
סטרליסקר, מרדכי
Title: 
שירה לכהן: [...] לכבוד יום [...] מלאת שבעים שנה [...] מוה'ר שלמה יהודה ליב כהן ראפופורט [...] ביום י"ט בסיון [...]
Publisher: 
דפוס צבי הירש פעטצאלל
Publishing place: 
ליק
Date: 
1860
Publication Language: