לכבוד ספר ערך מלין (סוף שנת תרי"א ותחלת שנת תרי"ב)

Author: 
לוצטו, שמואל דוד
Title: 
לכבוד ספר ערך מלין (סוף שנת תרי"א ותחלת שנת תרי"ב)
Published in: 
כוכבי יצחק, 20 (1855), 16—17
Publishing place: 
וינה
Date: 
1855
Publication Language: 
Remarks: 

The book by Solomon Judah Rapoport