שי תודה: אשר הובלתי לכבוד ידידי [...] הרופא [...] החכם החוקר הנעלה משורר נשגב ומליץ רם ונשא בלשון אשכנז נודע לתפארת בספריו היקרים,

Author: 
ספרלינג, יעקב ה.
Title: 
שי תודה: אשר הובלתי לכבוד ידידי [...] הרופא [...] החכם החוקר הנעלה משורר נשגב ומליץ רם ונשא בלשון אשכנז נודע לתפארת בספריו היקרים, מוה' מרדכי המכונה דר. מאריץ ראפאפורט נ"י אשר רפאני בחמלת ד' ממחלה קשה [...]
Published in: 
כוכבי יצחק, 25 (1860), 67—68
Publishing place: 
וינה
Date: 
1860
Publication Language: