מקומו של הציטוט בסטירה 'מגלה טמירין' ליוסף פרל

Author: 
קדוש, רבקה
Title: 
מקומו של הציטוט בסטירה 'מגלה טמירין' ליוסף פרל
Published in: 
מחקרי גבעה, ה (תשע"ט), 209—225
Publishing place: 
גבעת ושינגטון
Date: 
2019
Publication Language: