על מות האדם הגדול השר החכם רבי יוסף פערל ז"ל

Author: 
רפפורט, שלמה יהודה
Title: 
על מות האדם הגדול השר החכם רבי יוסף פערל ז"ל
Published in: 
כרם חמד, 5 (1841), 163—169
Publishing place: 
וינה
Date: 
1841
Publication Language: