הפרקים 'מבוא', 'תקופות רבינו'

Author: 
שרף, ישראל שלמה חיים
Title: 
הפרקים 'מבוא', 'תקופות רבינו'
Published in: 
פרידמן, מרדכי שלום יוסף, אוצרות כנסת מרדכי: מכתבי קודש, חלק א: אוצר מכתבים ואגרות קודש, תעודות והסכמות, המלצות [.....], בההדרת הנכד ישראל שלמה חיים שרף, בפתח.
Publisher: 
מכון שיח אבירים
Publishing place: 
ברוקלין, ניו-יורק
Date: 
2019
Publication Language: 
Remarks: 

And again:
אוצרות כנסת מרדכי: מכתבי קודש, חלק א': אוצר מכתבים ואגרות קודש, תעודות, הסכמות והמלצות [...], מהדורה שנייה, מתוקנת, בההדרת הנכד ישראל שלמה חיים שרף ובניו, מכון שיח אבירים, ברוקלין, ניו-יורק תשע"ט 2019, בפתח.