חלק א': הרה"ק ר' יעקב פרידמן זי"ע בעל 'אהלי יעקב', האדמו"ר מהוסיאטין השלישי', האדמו"ר מהוסיאטין הרביעי

Author: 
גרוזמן, מאיר צבי
Title: 
חלק א': הרה"ק ר' יעקב פרידמן זי"ע בעל 'אהלי יעקב', האדמו"ר מהוסיאטין השלישי', האדמו"ר מהוסיאטין הרביעי
Published in: 
גרוזמן, מאיר צבי, הוסיאטין תולדות יעקב: תולדות חייהם, דמותם ומורשתם הרוחנית של הרה"צ הקדוש רבי יעקב פרידמן זצ"ל, האדמו"ר השלישי לבית הוסיאטין בעל 'אהלי יעקב' ושל בנו הרה"צ הקדוש רבי יצחק זצ"ל, האדמו"ר הרביעי לבית הוסיאטין בעל 'שיח יצחק', 19—64.
Publisher: 
מכון מורשת ישראל
Publishing place: 
פתח-תקוה
Date: 
2019
Publication Language: