קונטרס אגרות ותשובות מאת הגאון רבי מאיר אריק [...] אל תלמידו רבי ראובן מרגליות; יוצאים לאור מכ"י בשנת המ"ט לפטירת הגאון רבי ראובן

Author: 
אריק, מאיר
Title: 
קונטרס אגרות ותשובות מאת הגאון רבי מאיר אריק [...] אל תלמידו רבי ראובן מרגליות; יוצאים לאור מכ"י בשנת המ"ט לפטירת הגאון רבי ראובן מרגליות, עש"ק ז' אלול תשל"א (ספרי הוצאת אהבת שלום, 596)
Publisher: 
אהבת שלום
Publishing place: 
מודיעין עלית
Date: 
2019
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the article: ויינברגר, חנניה ליפא, 'איש הזוהר, החסידות והמרגליות הרה"ג הרב ראובן מרגליות' (ה-ח)