הגה והי, אשר נשא נשיא האגדה 'ציון', ה"ה החכם המליץ המפואר דר. ווילהעלם האלצער הי"ו יודע דת ודין, ביום שבת פ' ויגש כ"ג לירח מערץ, ע

Publication title: 
הגה והי, אשר נשא נשיא האגדה 'ציון', ה"ה החכם המליץ המפואר דר. ווילהעלם האלצער הי"ו יודע דת ודין, ביום שבת פ' ויגש כ"ג לירח מערץ, על מות הרב המנוח והדרשן המפואר מו"ה ישכר בעריש לעווענשטיין ז"ל
Source published in: 
אוצר הספרות, 3 (1890), מדור 'תולדות אנשי שם', 109—110
Publishing place: 
קרקוב
Publication Language: