אזכרת פאר 'צבי' וציון לנפש 'חיות'. לנר אלהים כי כבה [...] גדול בישראל שמו ולישרון עטרת, איש המופת [...] מוהר"ר צבי הירש חיות זצ"ל,

Author: 
שטרן, מנדל
Title: 
אזכרת פאר 'צבי' וציון לנפש 'חיות'. לנר אלהים כי כבה [...] גדול בישראל שמו ולישרון עטרת, איש המופת [...] מוהר"ר צבי הירש חיות זצ"ל, אב"ד ור"מ דק"ק צאלקיעוו ובק"ק קאליש במדינת רוססיא בעל המחבר ספרי: משפט הנביא, בירור אליהו, הוראת שעה, דין מלך ישראל, משפט עיר הנדחת, מלחמת חובה, מצות בני נח, תורת אבות, חוקת עולם, תורת נביאים, בל תוסיף, לא תסור, תורה שבעל פה, מבוא התלמוד והגהות על הש"ס. נולד כ"ח חשון תקס"ו לפ"ק וכבוד אלהים אספו כ"א מרחשון תרט"ז לפ"ק
Published in: 
כוכבי יצחק, 21 (1856), 78—80
Publishing place: 
וינה
Date: 
1856
Publication Language: 
Remarks: 

Poem