נשמת חיים: דברי הספר ותנחומים על פטירות[!] [...] מוהר"ר אברהם דוד [...]; ועץ החיים: בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו [...]

Author: 
[לנץ, חיים ירוחם בן שמשון משלם פיבוש?]
Title: 
נשמת חיים: דברי הספר ותנחומים על פטירות[!] [...] מוהר"ר אברהם דוד [...]; ועץ החיים: בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו [...]
Publishing place: 
ז'ולקייב
Date: 
1841
Publication Language: