תולדות והליכות חייו של הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבארז'

Title: 
תולדות והליכות חייו של הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבארז'
Published in: 
הלר, משולם פייבוש, יושר דברי אמת, בעריכת הרבנים ישראל מנחם אלתר, משה יהודה קרול וטוביה פריינד, מהדורה חדשה, 81-37
Publisher: 
פאר מקדושים
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
2019
Publication Language: