מכתב לאיש בריתי, לנחמו על מות הרב החכם המליץ המפואר מו"ה שמשון בלאך הלוי ז"ל

Author: 
השליס, יוסף
Title: 
מכתב לאיש בריתי, לנחמו על מות הרב החכם המליץ המפואר מו"ה שמשון בלאך הלוי ז"ל
Published in: 
כוכבי יצחק, 5 (1846), 78—80
Publishing place: 
וינה
Date: 
1846
Publication Language: