תאנית רעים: על מות ידידי אהובי, החכם המפואר החוקר התלמודי המופלג הבקי המהולל מליץ נפלא וסופר מהיר בשפת אל חי נאדר לתהלה, מוהר"ר יע

Author: 
שפרלינג, יעקב צבי
Title: 
תאנית רעים: על מות ידידי אהובי, החכם המפואר החוקר התלמודי המופלג הבקי המהולל מליץ נפלא וסופר מהיר בשפת אל חי נאדר לתהלה, מוהר"ר יעקב בודק ז"ל מת במגפה חלי-רע בעיר טשערנאוויץ בששה ושלושים שנה לשני חייו, ביום ג' לירח מנחם אב. שנה אהה! נבך לשבר לפ"ק
Published in: 
כוכבי יצחק, 21 (1856), 74—76.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1856
Publication Language: