מתעדות, חוקרות ומנציחות: סיפורי חייהן ופועלן של מרים נוביץ ורחל אוירבך במבט משווה

Author: 
גבע, שרון
Title: 
מתעדות, חוקרות ומנציחות: סיפורי חייהן ופועלן של מרים נוביץ ורחל אוירבך במבט משווה
Published in: 
ילקוט מורשת, 99 (תשע"ט), 40—63.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2019
Publication Language: