קראקאווער יידישער טעאטער

Title: 
קראקאווער יידישער טעאטער
Published in: 
ליטערארישע בלעטער: שנה 4, כרך 3 (1927): 12 (25.3), 237; 21 (28.5), 403—404.
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków Yiddish theater]

Community: