קארטשין (קארטשינא): ספר זכרון, געדענק-בוך פון א יידיש שטעטל, וואס די דייטשן, די מערדער ימש"ו האבן אומגעבראכט אין דער צייט פון דער

Title: 
קארטשין (קארטשינא): ספר זכרון, געדענק-בוך פון א יידיש שטעטל, וואס די דייטשן, די מערדער ימש"ו האבן אומגעבראכט אין דער צייט פון דער צווייטער וועלט מלחמה, מיטוואך, דעם 12טן אויגוסט 1942, כ"ט אב תש"ב
Publisher: 
קארטשינער יזכור-בוך קאמיטעט
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

[Korczyna: Memorial book of a Jewish town that the German murderers murdered during the Second World War, Wednesday, 12.8.1942, 21st Av, 5702]
The English title: Korczyna memorial book.
Appeared in English translation, New York 2014.