חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876

Author: 
אנגלרד, יצחק
Title: 
חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876
Published in: 
משפט ועסקים, יט, 2 (תשע"ו) 953—987. ‬
Date: 
2016
Publication Language: