W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właśc...

CAHJP Code: 
CD/376.17
Original name: 

W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właścicielka realnosci) w m. Kopyczyńce przeciw Majerowi Hanheimowi (właściciel realnosci) w m. Kopyczynce o ustalenie prawa właśnosci.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.796
Site collections: