Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Starym Samborze przeciw zatwierdzonych przez Starostwo  wyborów mężów zaufania dla wzmocnienia Izraelickiej rady wyznaniowej celem wyboru w Starym Samborze rabina.
Zawierają zażalenie prowadzącego żydowskie księgi metrykalne w Starym Samborze na usunięcie go z posady.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.427
Site collections: