W sprawie założenia Fundacji dobroczynnej imeni...

CAHJP Code: 
HM3/1301.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia Fundacji dobroczynnej imenia Berla Horowitza na wspieranie ubogich izraelitów w Janowie.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1913
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.396
Organizations: 
Site collections: