W sprawie ukonstytuowania Fundacyj dobroczynnyc...

CAHJP Code: 
HM3/1300.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacyj dobroczynnych imenia Ozjasza Gabla i Berka Hollendra dla wspierania ubogich Żydów i działalności fundacyjnej w Lubaczowie. Zawierają korespondencją z rabinem Lubaczowa Kislem Schorem co do miejsca przechowania majątku fundacyjnego jako też przeznaczenia odsetek, narosłych w Galicyjskiej kasie oszczędności.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1914
Size: 
198
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.383
Site collections: