Arkuszy ewidencyjny i sprawozdania z działalnoś...

CAHJP Code: 
HM2/9251.17
Original name: 

Arkuszy ewidencyjny i sprawozdania z działalności stowarzyszeń "Hitachduth" w Kosowie i Zjednoczonej Partii Hitachduth Poalej Syjon w Czortkowie.

Wykazy członków zarządów.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1938
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.14, оп.1, д.1078
Tags: 
Site collections: