Korespondencja w sprawie wydawania paszportów d...

CAHJP Code: 
CD/319.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja w sprawie wydawania paszportów dla podróży za granicę;
w tej liczbie: Salomon Hirsz Held, rabin Dawid Monisz Babad, Rubin Glasner, Abraham i Marjen Henkel, Serafina Goldenstein, Jakob Hirschberg, Rubin Gelber, Arnold i Pesia Hilfer- z m. Tarnopol; Munie (Edmund) Horn z m. Podhajece; d-r Izak Hellman z m. Brzeżany; Frima Mann z m-ka Przemyślany, Perla Altman (Gottlieb),  Jakob Joachim Hochner - z m. Kamionka Strumilowa; Sabina Hirshzhorn, Hirsch Halpern - ze m. Złoczów; Mozes Heuman z Kozowy; Leibik Bacher, Rachmiel Herbst - z Zaleszczyk; Betti Barbasch ze Zbaraża; Izydor Artur Brotmann z m. Brody; Leon Bilewicz z m.Podwołoczyska; Eizig Hager z m. Czortków; Filip Goldenberg z m.Trembowlia.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1925
Size: 
108
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.695
Tags: 
Site collections: