The list of regional instructors, vice-instructors and registering commissars in Jablonka

Community: 
Author: 
Unknown
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л. 9
Original text: 

IV. Jabłonka

Instruktor/Instructor: Babiak Józef

Zastępca/Vice-Instructor: ? Jan         

Lp.

Miejscowość/ Place

Budynki/

Buildings

Ludność Stat./ Population Komisarz spisowy/ Registering Commissar
1 Jabłonka  229 1073  
2 Krzywiec 177 863 ? Jan
3 ?
4 Bogrówka 86 372 Fodanko Włodzimierz
5 Hryczka? 260 1252 ? Michał
6 Porochy 462 227 Nagdij Mikołaj
7 ?Dragnja
8 Huta
9 Porochy tartak
10 ?
11 Kosmacz 217 1013 ? Anna
12 Kosmaczówka
13 Maniawa 339 1896 ?
14 Roztoki - Żałob

 

English translation: 

see original text