Sprawozdania statystyczne dot. życia społeczno-...

CAHJP Code: 
HM2/8984.17
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Trembowli
Original name: 

Sprawozdania statystyczne dot. życia społeczno-ekonomicznego ludności pow. trembowlańskiego.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.211