Sprawozdania sytuacyjne dot. działalności parti...

CAHJP Code: 
HM2/8984.14
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Trembowli
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. działalności partii, organizacji i stowarzyszeń politycznych oraz życia narodowego na terenie powiatu trembowlańskiego

Date of item:

from: 
1925
Size: 
216
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.114