Arkuszy ewidencyjne i wykazy członków zarządów ...

CAHJP Code: 
HM2/9113.16
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Arkuszy ewidencyjne i wykazy członków zarządów "Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Dziecmi Żydowskimi" w Kołomyji i Kutach, stowarzyszenia "Opieka nad Młodzieżą Żydowską Bnej Akiwa" w Kosowie i "Opieka nad Dzieckiem Żydowskim" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1172