Korespondencja z Starostwem w Kosowie, dotycząc...

CAHJP Code: 
HM3/1087.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Kosowie, dotycząca rozpatrzenia protestów M. Kelnera i innych przeciw przeprowadzonym wyborom do Rady miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
11
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15416