Korespondencja z Starostwem w Kosowie w sprawie...

CAHJP Code: 
HM<3/1087.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Kosowie w sprawie przyspieszenia wyborów do Rady miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej. Zawierają wiadomości o rozpatrzenie przez sąd obwodowy z Kołomyji nadużyć, dotyczących prowadzenia księg kasowych i usunięcia z urzędu członków przełożenstwa Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kosowie.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
141
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15412