Korespondencja z Starostwem w Krośno, dotycząca...

CAHJP Code: 
HM3/1087.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Krośno, dotycząca rozpatrzenia protestu partji "antirabinowskiej" przeciw przeprowadzonym wyborom do Rady miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1911
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
35