Świadectwa i Poświadczenia urodzenia Żydów z mi...

CAHJP Code: 
HM3/918.08
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Świadectwa i Poświadczenia urodzenia Żydów z miast: Brzeżany, Borysław, Brody, Czortków, Dolina, Kowel, Kraków, Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Trembowla.

Date of item:

from: 
1889
Size: 
29
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.365