Materiały dot. zatwierdzenia i rejestracji towa...

CAHJP Code: 
HM2/8669.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. zatwierdzenia i rejestracji towarzystwa "Gmilat Hesed" w Rohatynie.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1134