"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich h...

CAHJP Code: 
HM2/8668.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich harcerskich w miejscowościach Żabie, Stanisławów, Kniaże, Śniatyn.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1124