"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i ...

CAHJP Code: 
HM3/872.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i narodowościowych w samorządach na terenie powiatów woj. stanisławowskiego: Horodenka, Tłumacz, Rohatyn, Żydaczów, Śniatyn, Stanisławów, Nadwórna, Dolina, Stryj, Kałusz, Kosów

Date of item:

from: 
1939
Size: 
127
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1584