1. W sprawie sprzedaży wileńskiej gazety żydows...

CAHJP Code: 
HM3/872.08
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

1. W sprawie sprzedaży wileńskiej gazety żydowskiej "Zibn Tag" w Kołomyji.2.Odezwa "שכר ועונש מעני המחזר על הפתחים לזכות הרבים" znależona na rynku w Tłumaczu.3. W sprawie artykułu w czasopismie "Volksblat" z dnia 20.XI.1936 "Historja jaka się wydarzyła" o pobicie Żydów w Kosowie przez inspektora policji.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1395