Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/594.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich, mm. Chrżanów, Dobromil, Horodenka, Nowe Miasto, Nowy Targ, Śniatyn, Trembowla (Wykazy, Sprawozdania, relacje).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
37
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 168