Informacja starostw dot sprzedaży w Kołomyji i ...

CAHJP Code: 
HM2/8654.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Informacja starostw dot sprzedaży w Kołomyji i Kosowie czasopisma żydowskiego "Zibn Tag".

Date of item:

from: 
1936
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1395