"Indeks i duplikat Księgi urodzin izraelickiego...

CAHJP Code: 
HM3/720.08
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Indeks i duplikat Księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego" w Śniatynie na r. 1937.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.102