יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

Authorсортувати за спаданням Title Year
תאומים, זאב וולף מקור דמעה: והוא מספד מר על [...] הרב [...] דוד משה זצוקללה"ה מטשארטקוב [...] 1903
תאומים, חיים צבי ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה 1913
תאומים, יצחק יעקב שיח יצחק : [...] הלך ילך ובכה על יום [...] לקח אדונינו ומעל ראשינו. מרן יצחק אהרן סג"ל אייטונגא [...] 1891
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב 1911
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר' אברהם מסטרעטין 1911
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר"ר אורי מסטרעליסק 1911
תאשור [בוקסבוים], יוסף עמק הלכה: ספר עמק הלכה חלק ראשון וחלק שני, מאת הגאון האדיר הרב יהושע בוימל זצ"ל, נדפס מחדש ע"י חתנו הרב יוסף מרדכי בוימל עם הערות 1976
תאשור [בוקסבוים], יוסף ספר תהלים עם פירוש שמן ששון: ספר תהלים עם פירוש רש"י [...] ונלוה אליו הפירוש שמן ששון ממרן [...] הרב מוהר"ר יעקב צבי יאליש זצוקלה" 1979
תאשור [בוקסבוים], יוסף משברי ים: ביאורים וחידושים לתלמוד בבלי, מאת הרב משה לייטר, הוצאת דעת תורה ע"י מוסד הרב קוק, ירושלים תשל"ט 1980
תאשור [בוקסבוים], יוסף בית אפרים: מהדורה תניינא, שאלות ותשובות בדיני אבן העזר, מופיע לראשונה מתוך כתב יד, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל, חלק ראשו 1976