מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) צבי פרץ חיות 1960
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) יוסף הלוי זליגר 1961
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) זקן המורים' (תרע"ה) 1961
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) אליעזר מאיר ליפשיץ 1960
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) אהרן מרכוס 1960
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) שמחה בונם פלדמן 1960
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) עתים (קצרות גם ארוכות) 1920
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] דור שלשים – דור צנוע 1908
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות 1950
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] יזכור (מכתב אל ח. ב. צלאל) [יוסף חיים ברנר] 1906