מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
בירנבוים, אברהם בר תוי הנגינה לשיר 'יונה הומיה' של מ. לעטעריס 1900
קמפף, שאול יצחק תוי לזכרון 1868
סוקולוב, נחום תוים 1910
מושקט, מריון תוכנית הורוביץ' והארצות המתפתחות 1970
ויידנפלד, דב בריש תולדות [...] המחבר [...] 1999
לטריס, מאיר תולדות אבי היקר, הורי ומורי אורי וישעי, הרב החכם מו"ה גרשון הלוי לעטעריס ז"ל (ונלוה אליהן ס' פשר דבר הוא פתרון החדה להראב"ע מהנ"ל) 1964
זופניק, אברהם צבי תולדות אברהם כהן: הוא הרב החכם הגדול כהר"ר אברהם קאהן זצ"ל שהי' רב ודרשן בעיר הבירה לעמבערג 1869
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964