מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
גולדשמידט, רועי יעקב ערבי נחל לר' דוד שלמה איבשיץ: עריכת הדרשות והדפסתן לאור דרכי עריכת ספרות הדרוש למן המאה הט"ז ואילך והמסקנות מכך לתולדות התנועה החס 2016
אברמוביץ, מרדכי דוד מעשה רוקח: הצצה מבין חרכים לאישיותו הכבירה של מרן הגאון החסיד רבי יהושע מנחם מענדל אהרנברג זצוק"ל – ארבעים שנה לפטירתו, כ"ד אדר ב' 2016
רבקה ויוסף באו/ אהבה עברית: הזמנה לאירועי ט"ו באב: משוררים קוראים שירים בהשראת אהבתם של יוסף ורבקה באו, בהשתתפות צלילה והדסה באו . 2016
Зорницький, А. В. Особенности авторского словоупотребления И. Бурга и их отображение в наличествующих лексикографических источниках 2016
גוטבלט, חניטה מטפורה פואטית: עיון בשלושה שירים מודרניסטיים 2016
Kondrat, Agata Nachmana Blumentala 'Werter un wertlech fun der churbn-tkufe' – spojrzenie językoznawcze 2016
Czekanowska-Gutman, Monika Dialogue with Christian Art: The Pietà in Early 20th-Century Jewish Art 2016
Maślak-Maciejewska, Alicja Progressive preacher Szymon Dankowicz (1834-1910) : a study in the history of progressive Judaism in partitioned Polish lands 2016
קאהן, שמואל יעקב ספר דבריו חיים וקיימים: מעגל השנה – ליקוטי הליכות והנהגות ואמרות [...] ממרן בעל אמרי חיים, שנלקטו מתוך מה שזכינו לשמוע מכ"ק מרן אד 2016
מירון, דן האיש שהיה מן המודרניסטים והחתרנים בסופרי דורו 2016