מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Iancu, Carol Les juifs de Roumanie entre tradition, Haskala et israélitisme', Cabanel Patrick et Chantal Bordes-Benayoun (dir.), Un modèle d’in 2004
קונטרס צדיקים ברנה יגיל"ו: המכיל דברי תורה, סיפורי צדיקים וכתבי קודש / מרבותינו לבית פשעווארסק [הרב משה יצחק גבירצמן וחתנו הרב יעק 2004
יוליאן האפמאן – געבירטיגס מוזיקאלישער חבר 2004
וגשל, יוסף נפתלי דער הייליגער קאלאשיצער רב: באלערנדע באשרייבונג איבער [...] רבינו חנה הלברשטאם [...] 2004
שורין, אהרן בן-ציון הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, הרבי מקלויזנבורג 2004
סלומון, יחזקאל קובץ דברי מנחם: תולדותיו של [...] רבי מנחם מענדל הלברשטאם מסטראפקוב 2004
ציון במר תבכה: אוסף מאמרי תאניה ותמרורים ודברי זכרון שנכתבו בדמע בקובצים ובכתבי העתים, בעת שכבה נר ישראל [...] מרן שלמה הלברשטאם א 2004
בראון (הויזמן), איריס ר' חיים מצאנז: דרכי פסיקתו על רקע עולמו הרעיוני ואתגרי זמנו, דיסרטציה 2004
Blank, Inge Kubi Wohl – ein Dichter aus der Bukowina im Spannungsfeld deutscher und jidischer Kultur 2004
קונטרס 'כוכבי אור' (ב): מתורתם של רבותינו ה'כוכב מיעקב' 'דובב מישרים' ו'ברכת שמעון' זצ"ל 2004